MEEPWN CTF 2018 - meepwn contract

https://scoreboard.meepwn.team/task

Source code của "gate":

pragma solidity ^0.4.18;

contract Meepwn_Wire
{
  address public entrant;
  
  constructor()
  {
    entrant = msg.sender;
  }
  
  function isAccountAddress(address addr) private returns(bool)
  {
    uint x;
    assembly { x := extcodesize(caller) }
    return x == 0;
  }
  
  function exploitMe(bytes8 _key)
  {
    require(msg.sender != tx.origin);
    require(isAccountAddress(msg.sender));
    require(msg.gas % 1337 == 0);
    require(uint64(_key) ^ uint64(sha3(msg.sender)) ^ uint64(sha3(address(this))) == 0x13371337);
    
    entrant = tx.origin;
  }
}

Continue reading MEEPWN CTF 2018 - meepwn contract

MEEPWN CTF 2018 - XSS

Lúc đầu nhìn tên bài mình cứ nghĩ là dạng binary .Net chứa mấy đề XSS giống ở SECCON, nên còn không buồn đọc đề. Đến lúc làm thì thấy là cũng liên quan thật.

File binary khi được chạy sẽ fork thêm 1 process nữa, rồi process mới này lại fork một process khác, tổng là 3 process. Mỗi process này sẽ dựa theo số lượng tham số truyền vào để xử lý theo nhánh riêng của nó (process đầu không có tham số, process thứ hai có 1 tham số là 1, process thứ ba có 2 tham số là 1 và 2). Mình debug bằng cách attach 3 cửa sổ IDA vào lần lượt 3 process. Continue reading MEEPWN CTF 2018 - XSS

What is SafeFinder/OperatorMac campaign?

 

A new variant of adware was just discovered yesterday. It’s going viral on Twitter and other media, since they use valid Apple developer certificate to sign all packed samples. I’m quite overbusy these days but it got my interest when seeing the name stated in that certificate: “Quoc Thinh”, quite a unique Vietnamese name. So why not take a break from desperate thesis, toss adware in my lame automated MacOS analysis framework and see what our ‘countryman’ doing?

Continue reading What is SafeFinder/OperatorMac campaign?

ASISCTF 2017 - Web - Secure portal [1,2,3]

Hey yo!

Long time no C++
Có chút vấn đề khi mình viết writeup cho bài này đó là phần lầy flag có vẻ không hoạt động 🙁 nên hiện tại mình chỉ có thể viết được phần 1.

Okie, link

Có gợi ý như sau By the way I know it's dangerous to code with IDE in server-side but I really obey security instructions.

Vào trang web và lưu lại các request & response bằng Burpsuite Proxy

Continue reading ASISCTF 2017 - Web - Secure portal [1,2,3]

Whitehat Contest 12 - Pwn400

Líp vẫn nhớ và yêu Híp nhiều lắm ...

Chiến đấu bên những người anh em luôn làm tôi cảm thấy thoải mái và phấn khích. Đợt contest này cả đội đã có 1 ngày không ngủ, cũng gần như không ăn, chỉ dùng lon bò húc để cầm hơi. Cả đội đã rất nỗ lực và hy vọng tràn trề khi lúc đầu liên tục tranh giành top 1 với kỳ phùng địch thủ. Cho đến giữa đêm, do thiếu một chút may mắn ( tôi thì không nghĩ vậy, đêm là khoảng thời gian tôi hay rơi vào trạng thái không ổn định pudency ) mà mọi người mất dần ý chí chiến đấu, nhìn đội khác vươn lên. Có lẽ nếu như tôi dành được 400 điểm từ bài này thì mọi chuyện đã khác. Nhưng dù sao "có lẽ" vẫn chỉ là 1 từ người ta dùng để biện hộ cho lỗi lầm của mình mà thôi.
Continue reading Whitehat Contest 12 - Pwn400

An toàn tính toán đa thành viên

Multi-Party Computation (MPC) là một khái niệm được các nhà mật mã học đắn đo nghiên cứu tận những thập niên 80 thế kỷ trước. Xuất phát tự nhiên từ những bài toán học búa trong cuộc sống phải đặt ra một giao thức hay ho hơn để đánh đố nhau. Ví dụ năm 1982 đó là bài toán triệu phú của anh Yao (1982 Andrew Yao  1), diễn Nôm đơn giản là anh Bin có số A tiền, còn anh Job có số B tiền. Hai anh trong một cuộc nhậu lỡ thách nhau xem ai có nhiều tiền hơn ai surrender. Nhưng hai anh đều không muốn lộ ra tổng số tiền mình có cho nhau biết. Do đó mới nảy sinh bài toàn chứng minh bất đẳng thức A ≥ B mà không lộ thông tin nào của A và B cho bất cứ ai, kể cả 2 anh Bin và anh Jobs. Giải quyết xong bài toàn này đã mở ra một kỷ nguyên mới cho bảo mật thông tin đặc biệt là thương mai điện tử, data mining khi muốn so sánh các giá trị, tính toán cộng trừ nhân chia mà vẫn bảo vệ được thông tin mật như số tiền, tổng tiền trong tài khoản khách hàng, thông tin nhân khẩu học v.v.

Continue reading An toàn tính toán đa thành viên